Komen tot een weloverwogen beslissing tot het wel/niet opereren van een kwetsbare oudere patiënt met een gebroken heup is soms lastig.

In het kader van de studie zien we dit graag in de vorm van shared decision making zodat elke patient in de studie een weloverwogen beslissing maakt over zijn/haar behandeling;

Hierbij betreft het een goed geïnformeerde afweging van de voor –en nadelen van operatieve of niet-operatieve behandeling, met in achtneming van de wensen en verwachtingen van patiënt t.a.v. zijn/haar laatste levensfase. De beslissing wordt gemaakt in gezamenlijk overleg tussen patiënt, patiëntvertegenwoordiger en zorgverleners.

Zie onderstaande filmpjes als handvast voor het gesprek en de shared decision making tool in het download menu.

Onderstaand een 3-tal voorbeelden om de verschillende behandelopties te bespreken:

Frail Hip Studie: voorbeeldgesprek over de wensen van de laatste levensfase.