Heupfracturen komen vaak voor in een vergrijzend samenleving. Van de 20.000 patiënten met een heupfractuur die jaarlijks in Nederland worden opgenomen in een ziekenhuis woont 20% in een verpleeghuis. Een deel van deze patiënten is volledig zorgafhankelijk, immobiel en heeft een beperkte levensverwachting. Voor deze zeer kwetsbare patiënten is het de vraag of zij gebaat zijn bij een operatie met aanzienlijke kans op complicaties en sterfte. Tot nu toe zijn er geen vergelijkende studies gedaan met deze groep kwetsbare ouderen die operateren met een conservatieve behandeling van heupfracturen vergelijkt in het kader van kwaliteit van leven.

De FRAIL-HIP studie is een prospectieve cohort (niet gerandomiseerde) studie waarbij gekeken zal worden naar het verschil in kwaliteit van leven tussen operatief en conservatief behandelde kwetsbare ouderen in het verpleeghuis met een gebroken heup. Er wordt beoogd om 160 patiënten te includeren (80 operatieve en 80 conservatieve patiënten). De studie betreft ongeveer 20 centra in Nederland. De studie biedt een geselecteerde groep patiënten met een heupfractuur een gestructureerd gesprek aan waarin de mogelijkheid van niet-operatieve behandeling besproken wordt met als uitgangspunt de wensen en kwaliteit van leven van de patiënt. Dit gesprek zal gevoerd worden met de chirurg of orthopedisch chirurg in samenwerking met de klinisch geriater. Het steunapparaat van de patiënt wordt hier actief in betrokken om tot een gezamenlijke beslissing te komen van patiënt, familie en behandelaar. Wanneer men afziet van een operatie wordt patiënt zo spoedig mogelijk overgeplaatst naar de eigen woonomgeving en ligt de nadruk op het bieden van comfort en pijnbestrijding. De dataverzameling voor beide groepen zal verder in het verpleeghuis plaatsvinden door het onderzoeksteam. De patiënten zullen maximaal tot 6 maanden vervolgd worden waarbij er verschillende vragenlijsten zullen worden afgenomen bij patiënten danwel proxy’s (bij wilsonbekwaamheid) en zorgverleners. De inclusieperiode zal 2 jaar duren.