Bij patiënten die voldoen aan onderstaande inclusiecriteria: Gaarne contact met de uitvoerend onderzoeker Sverre Loggers (zie het zakkaartje/studieposter) voor de contactgegevens).  Tevens dienen de informed consentformulieren ingevuld te worden. Zie verder bij stappenplan includeren.

Inclusiecriteria:
Kwetsbare oudere (≥70 jaar, opgenomen in verpleeghuis pre-trauma met een acute proximale femurfractuur (bevestigd op X of CT) met 1 van de items:

Verpleeghuis patiënt: Patiënt verblijft permanent in zorginstelling met 24/7 aanwezigheid van gecertificeerde verpleegkundige en 24/7 beschikbaarheid (op oproep) van een arts. Zorginstelling dient minimaal zorgzwaartepakket 5 (verpleegkundige zorg, waarbij patiënt met een niet-operatieve behandeling dus terug moet kunnen keren naar eigen woonomgeving) te kunnen leveren en een individueel patiëntendossier bij te houden.

Exclusiecriteria:

  • Bilaterale prox. femurfractuur
  • Periprohetische fractuur
  • Fractuur gediagnosticeerd >7 dagen na trauma
  • Vastgestelde gemetastaseerde ziekte of pathologische fractuur van het proximale femur
  • Onvoldoende begrip Nederlandse taal (geldt evt. ook voor proxy)
  • Deelname aan andere studie