In Nederland breken ongeveer 20.000 personen per jaar een heup. Van de 20.000 patiënten met een heupfractuur die jaarlijks in Nederland worden opgenomen in een ziekenhuis woont 20% in een verpleeghuis. Een deel van deze patiënten is volledig zorgafhankelijk, immobiel en heeft een beperkte levensverwachting.

Een gebroken heup kan operatief of niet-operatief behandeld worden. Het wel of niet opereren van een gebroken heup bij kwetsbare, minder mobiele ouderen in het verpleeghuis is soms een dilemma. In Nederland worden de meeste patiënten nog geopereerd. Bij de keuze van de behandeling zijn meerdere partijen belangrijk. Dat zijn de chirurg (traumachirurg of orthopeed), geriater, specialist ouderengeneeskunde en de patiënt en zijn of haar familie.

Er is echter nog weinig bekend over de kwaliteit van leven bij kwetsbare ouderen in het verpleeghuis rondom het wel of niet opereren. Vandaar dat deze studie in meerdere ziekenhuizen in Nederland zal worden uitgevoerd.

Het doel van deze studie is om uit te zoeken of de kwaliteit van leven zonder operatie niet onderdoet voor de situatie na een operatieve behandeling van een heupfractuur bij kwetsbare oudere verpleeghuispatiënten.