Follow up zal geschieden na 1 week, 2 weken, 30 dagen, 3 maanden en 6 maanden(zie onderstaande tabel). Uitvoerend onderzoeker zal de follow-up persoonlijk in het verpleeghuis doen, waarbij verschillende korte vragenlijsten zullen worden ingevuld. Per bezoek wordt voor de verpleeghuizen hier ongeveer 15 minuten voor gerekend. Patiënten zullen voor dit onderzoek niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Voor de vertegenwoordigers (proxy’s) wordt telefonisch een korte vragenlijst afgenomen per meetmoment (5 min).

Tijdlijn Documentatie Overig
Ziekenhuis-presentatie •Screening / aanmelden Onderzoeker bellen; nagaan in-/exclusie
Dag 0 •Informed consent

•Shared decision: wel of niet opereren

1 week •Baseline gegevens

•Zorggebruik

•Kwaliteit van leven (EQ5D – QUALIDEM)

•Pijn (PACSLAC)

•Mantelzorg (iVICQ)

Indien van toepassing:

•Tevredenheid met behandelkeuze (patiënt/proxy en zorgverlener)*

•Kwaliteit van sterven*

•Early withdrawal formulier

Klinische FU
2 weken •Zie 1 week (muv mantelzorg) Klinische FU
30 dagen •Zie 1 week Klinische FU
3 maanden •Zie 1 week Klinische FU
6 maanden •Zie 1 week

•Tevredenheid patiënt/proxy met behandelkeuze

Klinische FU